Rehabilitace v Mikulově
FYZIO Mik - Mgr. Matěj Mihalík

Rehabilitace v Mikulově
FYZIO Mik - Mgr. Matěj Mihalík

Poskytuji odbornou péči každému Ať už jste senior, každodenní hrdina či sportovní nadšenec. Mým cílem je předcházet problémům s pohybovým aparátem, ať už vznikly sportem, jednostranným zatížením nebo jiným způsobem.

fyzioterapie FYZIO Mik - Mgr. Matěj Mihalík fyzioterapie Mikulov - Poskytujeme odbornou péči

V rámci rehabilitace se zaměřuji na řešení akutních bolestí, optimalizuji regeneraci po úrazech či chirurgických zákrocích s vizí vrátit vás zpět k pohybovým aktivitám, na které jste zvyklí. Specializuji se také na léčbu trvalých potíží způsobených například špatným držením těla, plochonožím nebo nevyváženým zatěžováním v práci.

Vstupní diagnostika

75 - 85 min
Při první návštěvě každý klient podstoupí úvodní vyšetření. Během našeho setkání se nejen dozvím více o vaší anamnéze, ale probereme i další faktory, které mohou ovlivnit vaše potíže, a pokud máte, projdeme také lékařské dokumenty. Provedu diagnostiku držení těla, vybrané vyšetřovací metody a klinické testy. Na základě zjištěných informací vytvořím individuální terapeutický plán s jasným cílem, který reflektuje vaše očekávání, výsledky vyšetření a zohledňuje individualitu jednotlivce. Čas věnovaný terapii se bude odvíjet od délky diagnostického procesu.

Terapie

55 min

Po úvodní diagnostice vám nabídnu individuální terapeutický plán, často nazývaný "pohybový program". Můj přístup je zakotven v zásadách vývojové kineziologie, kterou kombinuji s dalšími metodami a technikami. Má doporučení mají za cíl posílit vaše povědomí o vlastním těle a pomoci vám měnit návyky, což vede k lepšímu porozumění a provedení optimálního pohybu. Klíčovým prvkem naší spolupráce je vaše angažovanost během terapeutických sezení a následná práce na sobě doma.

Akutní terapie

55 min

Máte problém s nepříjemným ztuhnutím krku nebo bolestivým pocitem v zádech? Nabízím termín do 24 h mimo běžnou pracovní dobu a terapii i bez úvodní Vstupní diagnostiky pro rychlou úlevu od bolesti. Pokud si v budoucnu zvolíte pravidelnou terapii, doporučuji kompletní vstupní vyšetření.

Nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami.

 • Pohyb je můj příběh, fyzioterapie mé poslání. Pro každý detail, s láskou ke každému kroku.
 • Z pohybu rodící se vášeň, z detailu rostoucí preciznost.
 • Fyzioterapie je můj tanec s tělem, moje cesta k vaší harmonii.
 • V každém pohybu příběh,
  v každé terapii řešení.
 • Pro mě není fyzioterapie jen profese, je to cesta životem.

  Fyzioterapeut
  Mgr. Matěj Mihalík

  Cesta k fyzioterapii a samotnému pohybu mě vedla už od mala, kdy mě provázel můj táta coby řecko-římský zápasník a kouč. S motorickými dovednostmi jsem začínal již na základní škole jako hráč florbalu, na střední jako tanečník latinských a standardních tanců ve sportovním klubu či jako hráč českého lakrosu. Během let jsem přičichnul i k železu. Vše zastřešuje skauting, bez kterého bych nebyl tím, kým jsem. Jeden z milníků mého života nastal, když jsem se rozhodoval, zda jít na medicínu nebo na fyzioterapii. Je zřejmé, která možnost vyhrála. A jsem za to neskonale vděčný. Naštěstí se do práce nemusím nutit, protože se fyzioterapie stala mým koníčkem. Každý případ se snažím řešit do posledních detailů a člověku nabídnout maximum svých možností, které neustále rozvíjím dalším vzděláváním. Mám rád precizní diagnostiku, dobře odvedenou práci a individualitu.

   STUDIUM

   • NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie - Masarykova univerzita / Fakulta sportovních studií - Brno, Česká republika
   • BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Fyzioterapie - Masarykova univerzita / Lékařská fakulta - Brno, Česká republika

   KURZY, ŠKOLENÍ, WORKSHOPY

   • Praktický výcvik: Aplikační techniky ve fyzikální terapii (BTL zdravotnická technika, a.s.)

   • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému – měkké a mobilizační techniky (doc. PhDr. Radana Jesenická, Ph.D.)
   • Fascial Manipulation®/ Stecco® Method – Level I (Pietro Iogna Prat, PT, MSc., Lorenzo Copetti, PT)
   • Kurz dýchání – Oxygen Advantage (Girja)
   • Kurz zakladních kettlebell cviků (Girja)
   • Terapeutické využití Spophy Flossbandu (Rehasport)
   • Reconciling Biomechanics with Pain Science (Greg Lehman, Svět fyzioterapie)

   • Strukturální & Myofasciální integrace (Fyzio Bílek)

   • Kurz terapie u dysfunkcí pánevního dna (Mgr. Michaela Havlíčková, Mgr. Eva Dejmková, Bc. Veronika Liďáková, Doc. MUDr. Michal Otčenášek CSc.)

   • Workshop zaměřený na manipulaci a přesuny s imobilním klientem (ParaCENTRUM Fenix, z. s.)

   • Terapeutické využití TEMTEX tapu (Tejpovani.cz ve spolupráci TOWATEK Korea Co. Ltd.)

   • Informační kurz Spiraldynamik (Groofy)

   • Vůdcovská zkouška (Junák - Český skaut, z. s.)

   • Zdravotník zotavovacích akcí (Junák - Český skaut, z. s.)

   PRAXE

   • Fyzioterapeut - Strange Training s.r.o.

   • Fyzioterapeut - Lázně Lednice

   • Fyzioterapeut - Regenerační studio Náskok

   • Masér, saunér - Hotel Volarik****

   • Fyzioterapeut - Fakultní nemocnice u sv. Anny

   • Fyzioterapeut - Nemocnice Břeclav, p. o.
   • Fyzioterapeut - ParaCENTRUM Fenix, z. s
   • Vůdce oddílu - manažer - Junák - Český skaut, z. s
   Fyzioterapeut Mgr. Matěj Mihalík
   FYZIO Mik - Mgr. Matěj Mihalík - fyzioterapie Mikulov